Laden Evenementen

Tuinkamersessie #16: Blinde vlek of overscherpte? Integriteit in de cultuur, #HoeDan?

‘Bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdig belang’.

Principe 3 Governance Code Cultuur 2019

Ben je integer of handel je integer? Is er sprake van een blinde vlek of ben je overscherp? Wanneer is er sprake van een belangenconflict en wanneer van belangenverstrengeling? En hoe verhouden de drie begrippen uit de GCC 2019 rondom integriteit zich tot elkaar?

In Tuinkamersessie #16 – (20.30) – organiseert Platform Governance in Cultuur op dinsdagavond 14 september met dr. Leonie Heres* als inleider een gesprek over hoe integriteit een werkwoord wordt in je organisatie en hoe integriteit inherent verbonden is aan de principes van de Governance Code Cultuur 2019.

Wil je deelnemen? Laat het Marceline of Jacqueline weten!

* Dr. Leonie Heres is onderzoeker, universitair docent en adviseur Bestuurs- en Organisatiewetenschap bij de Universiteit Utrecht en USBO Advies. In die hoedanigheid doet zij onderzoek en adviseert ze op het brede terrein van bestuurlijke-, organisatorische en managementvraagstukken in (semi)publieke organisaties. Leonie is gespecialiseerd in leiderschap en integriteit binnen het openbaar bestuur en (semi)publieke organisaties. Ze onderzoekt o.a. hoe bestuurders, topambtenaren en leidinggevenden integer gedrag van medewerkers kunnen stimuleren en integriteitsschendingen (corruptie, fraude, belangenverstrengeling) kunnen voorkomen.