Laden Evenementen

Het bestuur en de raad van toezicht bevorderen, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid, de betrokkenheid van de medewerkers bij het beleid van de organisatie. Zij maken afspraken over de omgang met het medezeggenschapsorgaan” 

Governance Code Cultuur 2019, Principe 4, Aanbeveling 8

Donderdag 20 mei om 20.30 uur organiseert Platform Governance in Cultuur Tuinkamersessie Digital #15. Deze avond gaan we met mr. drs. Arthur Hol als inleider in gesprek over hoe besturen en raden van toezicht de betrokkenheid van medewerkers kunnen bevorderen. Afhankelijk van de grootte van de organisatie is een culturele instelling verplicht een personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad in te stellen, het medezeggenschapsorgaan (1).

Naast het wettelijke kader van de Wet op de Ondernemingsraden, geeft de Governance Code Cultuur 2019 richtlijnen over de verantwoordelijkheid van besturen en raden van toezicht ten aanzien van de bevordering van betrokkenheid van medewerkers, een verantwoordelijkheid die, ongeacht de grootte van de instelling en daarbij behorende wet- en regelgeving, altijd geldt.

Maar hoe organiseer je als bestuurder of toezichthouder van een kleine of grote instelling de betrokkenheid en medezeggenschap, zowel on- als offline? oftewel:

Betrokkenheid van medewerkers in tijden van corona, #HoeDan? 

Deze en andere vragen komen in Tuinkamersessie Digital #15 aan bod. Mr. drs. Arthur Hol is partner bij advocatenkantoor De Koning Vergouwen, programmadirecteur bij Governance University en directeur van HRM College; voorheen werkte hij als adviseur arbeidsverhoudingen bij Shell en als HR-manager bij KLM. Arthur is co-auteur van een aantal artikelen en boeken over verantwoord reorganiseren en participatieve medezeggenschap.

Artikelen

  • Het samenspel van bestuur toezicht en medezeggenschap, 2018.
  • Medezeggenschap in Beweging, 2014.

Meer over Governance en medezeggenschap: zie www.arthurhol.nl/publicaties