Algemeen

Platform Governance in Cultuur biedt naast Tuinkamersessies en Klankbord-advies, tevens de mogelijkheid van maatwerk-advies: advies op maat, gespreksbegeleiding, presentaties en/of evaluaties voor directies, besturen en/of raden van​ toezicht van culturele instellingen over de toepassing van de Governance Code Cultuur 2019 binnen culturele instellingen. Vragen als ‘Waar staan we nu’, ‘Wat zijn onze verantwoordelijkheden en rollen’, ‘Wat zijn onze toekomstplannen en hoe geven wij daar als directie, bestuur en/of raad van toezicht invulling aan’ zijn vragen die in ieder geval één keer per jaar met de betrokken verantwoordelijken besproken moeten worden. In een sessie van 1,5 á 2 uur gaan wij hierover met u in gesprek, waarbij wij tevens een toelichting geven op de toepassing van de GCC 2019 en casuïstiek inbrengen. Meer weten? We denken graag met u mee!

Tuinkamersessies

De dialoog vindt plaats in Tuinkamersessies waarbij een thema centraal staat. In de Tuinkamersessies staat het échte gesprek over alles wat governance in de cultuur betreft centraal. Onderwerp van gesprek is een thema of dilemma dat speelt bij jouw organisatie of op suggestie vanuit ons. Een ‘tafel’ biedt ruimte aan maximaal 10 deelnemers. Interesse in een Tuinkamersessie op locatie? Mail of bel ons.

> Lees verslagen van onze eigen Tuinkamersessies 2018 – 2022

Klankbord

Platform Governance in Cultuur functioneert tevens als klankbord. Daar waar medewerkers, bestuurders en toezichthouders governance-vraagstukken willen voorleggen, kunnen daarvoor gebruikmaken van de expertise van de Platform-leden (eventueel indien nodig uitgebreid met experts uit het netwerk van Platform Governance in Cultuur).

> Overzicht uitgevoerde klankbord-vraagstukken