Gesprek. Advies. Onderzoek.  

Platform Governance in Cultuur heeft als doel het stimuleren van de dialoog over Governance in de culturele sector.

Door middel van on- en offline Tuinkamersessies, waarbij een thema centraal staat, biedt Platform Governance in Cultuur ruimte voor uitwisseling en verdieping om het inzicht in governance binnen de culturele sector te vergroten.

Platform Governance in Cultuur biedt tevens de mogelijkheid tot klankbord-advies: casuïstiek besproken in de context van de Governance Code Cultuur en belicht vanuit verschillende perspectieven) en maatwerk-advies: specifiek advies, gespreksbegeleiding, presentaties en/of evaluaties voor directies, besturen en/of raden van​ toezicht.

Met artikelen en onderzoek op het gebied van governance in de culturele sector draagt Platform Governance in Cultuur bij aan specifieke kennis ten aanzien van Governance in de culturele sector. 

Wil je deelnemen aan of een thema inbrengen voor een Tuinkamersessie, heb je een Klankbord-vraag of wil je vrijblijvend horen wat wij voor jouw culturele instelling kunnen doen? Leuk, we horen je graag!

Actueel

> Op 21 september 2023 is het Handboek Semipubliek Ondernemingsrecht (Wolters Kluwer) gepresenteerd tijdens een symposium in het Openluchtmuseum in Arnhem. Marleen van Uchelen-Schipper, Jacqueline Stolmeijer-Arends en Marceline Loudon schreven het hoofdstuk over governance in de cultuursector met aandacht voor de financiering, rechtsvorm en besturingsmodel.

> Met ingang van 2023 #4 vormen Jacqueline Stolmeijer-Arends en Marceline Loudon de hoofdredactie van Tijdschrift Goed Bestuur & Toezicht. Het thema van deze editie is Moraliteit en Besluitvorming. Wanneer spreken we van morele dilemma’s en hoe beïnvloedt het huidige tijdsgewricht het moreel handelen van bestuurders en toezichthouders? Aandacht voor de theorie en de praktijk, interne besluitvorming en de externe werkelijkheid, en een individueel perspectief vanuit de boardroom.

> “Meer publieke tegenmacht zou niet verkeerd zijn in de culturele sector”. Dit advies geven Meike Bokhorst en Sjors Overman mee in de publicatie Bestuurlijk verval in de semipublieke sector waaronder ook cultuur (november 2021). In Tuinkamersessie #10 bespraken we ‘De houdbaarheid van de cultureel directeur-bestuurder, #HoeDan?’, als expertbijeenkomst met de auteurs/onderzoekers. Bestellen bij Uitgeverij Boom; download publicatie en interview Meike Bokhorst via deze link.

Leestips

In het artikel De kracht van het bestuur-model in Tijdschrift Goed Bestuur & Toezicht, 4-2020 (50-56) analyseert Jacqueline Stolmeijer-Arends of de opvatting ‘Het raad-van-toezicht-model is toch het beste? een terechte opvatting is.

Governance in cultuur in tijden van corona, #HoeDan? Op verzoek van de Boekmanstichting schreven Jacqueline Stolmeijer-Arends en Marceline Loudon een artikel voor Boekman Extra 2020 over onafhankelijkheid in tijden van crises.

Voor het Tijdschrift Goed Bestuur & Toezicht 2019-I schreven Marceline Loudon en Jacqueline Stolmeijer-Arends het artikel ‘Spotlight op de Governance Code Cultuur 2019’.

Agenda 2023

21 september 2023 Presentatie Handboek Semipubliek Ondernemingsrecht, Arnhem

“De GCC 2019 wijst op het vooropstellen van de maatschappelijke doelstelling van de culturele instelling. Het is mooi om te zien dat het Platform Governance in Cultuur inmiddels fungeert als klankbord om governancevraagstukken te bespreken”.

Marry de Gaay Fortman in de Goed Bestuur Jaarlezing 2019. Lees de jaarlezing hier.