Home

Home2019-07-10T21:14:16+00:00

Platform Governance in Cultuur heeft als doel het stimuleren van de dialoog over Governance in de culturele sector; vanuit die dialoog bouwt Platform Governance in Cultuur moresprudentie op die ondersteunend is bij vraagstukken op het gebied van goed bestuur en toezicht in de cultuursector. Platform Governance in Cultuur biedt met haar activiteiten ruimte voor uitwisseling en verdieping om het inzicht in governance binnen de culturele sector te vergroten.

Platform Governance in Cultuur is er voor en door betrokkenen bij governance; medewerkers, bestuurders en toezichthouders – van kleine tot grote organisaties in de cultuursector. Alle betrokkenen zijn intrinsiek gemotiveerd een bijdrage te leveren aan de professionalisering van de culturele sector. Platform Governance in Cultuur is daar een uiting van.

Wil je deelnemen aan of een thema inbrengen voor een Tuinkamersessie of heb je een Klankbord-vraag? Leuk, we horen je graag!

Actueel: Voor het Tijdschrift Goed Bestuur & Toezicht 2019-I schreven Marceline Loudon en Jacqueline Stolmeijer-Arends het artikel ‘Spotlight op de Governance Code Cultuur 2019’. Lees het artikel hier.

In het kader van 1 jaar Platform Governance in Cultuur werden Marceline Loudon en Jacqueline Stolmeijer-Arends door Culturele Vacatures 12 vragen over Governance gesteld, lees het interview hier

Geplande tuinkamersessies

Tuinkamersessie #8

10 september 2019 @ 17:30 - 20:30

Agenda

Tuinkamersessie #8

Dinsdag 10 september

Tuinkamersessie #9

Donderdag 12 december