Gesprek. Advies. Onderzoek.  

Platform Governance in Cultuur heeft als doel het stimuleren van de dialoog over Governance in de culturele sector.

Door middel van on- en offline Tuinkamersessies, waarbij een thema centraal staat, biedt Platform Governance in Cultuur ruimte voor uitwisseling en verdieping om het inzicht in governance binnen de culturele sector te vergroten.

Platform Governance in Cultuur biedt tevens de mogelijkheid tot klankbord-advies: casuïstiek besproken in de context van de Governance Code Cultuur en belicht vanuit verschillende perspectieven) en maatwerk-advies: specifiek advies, gespreksbegeleiding, presentaties en/of evaluaties voor directies, besturen en/of raden van​ toezicht.

Wil je deelnemen aan of een thema inbrengen voor een Tuinkamersessie, heb je een Klankbord-vraag of wil je vrijblijvend horen wat wij voor jouw culturele instelling kunnen doen? Leuk, we horen je graag!

Actueel

> In juni waren we als nieuwe hoofdredactie van tijdschrift Goed Bestuur & Toezicht te gast bij podcast De Samenvatting. Een kennismakingsgesprek met Martijn Daalders in het teken van hashtag #hoedan? over de relatie tussen bestuur, toezichthouders, shareholders en stakeholders, over het nut van een slanke governancecode, de waarde van de blik van buiten en het plezier om samen zo’n blad te maken.

> De tweede editie van tijdschrift Goed Bestuur & Toezicht 2024 is in juni verschenen. Thema is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In een vierluik wordt ingegaan over verschillende aspecten rondom dit thema. Daarnaast een Overpeinzing van Merlijn Twaalfhoven en een interview met Jolande Sap. Goed Bestuur & Toezicht » Goed Bestuur & Toezicht 2024/2 (goedbestuurentoezicht.nl)

> De eerste editie van tijdschrift Goed Bestuur & Toezicht 2024 is verschenen in maart. Thema is Een nieuwe bestuurscultuur, dat in vijf artikelen wordt belicht. Daarnaast een Overpeinzing van Jitske Kramer, een interview met Jan Stolker en vaste rubrieken. Goed Bestuur & Toezicht » Goed Bestuur & Toezicht 2024/1 (goedbestuurentoezicht.nl)

> Platform Governance in Cultuur bestaat 5 jaar. Op 16 november jl vierden we deze mijlpaal met de 21e Tuinkamersessie in de Tuinkamer van het Rijksmuseum. En we presenteerden de feestbundel 5 jaar dialoog goed bestuur en toezicht voor en door de culturele sector, met daarin verslagen van 20 Tuinkamersessies en artikelen die we schreven. Interesse? Neem vooral contact op!

> Tijdens het NVTC congres Toekomstgericht toezichthouden in tijden van transitie op 1 december faciliteren Jacqueline Stolmeijer-Arends en Marceline Loudon de break-outsessie over de rol van culturele instellingen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Wat betekent dit voor culturele organisaties en wat is de rol van de toezichthouder hierin? Aanmelden kan via deze link.

> Op 21 september 2023 is het Handboek Semipubliek Ondernemingsrecht (Wolters Kluwer) gepresenteerd tijdens een symposium in het Openluchtmuseum in Arnhem. Marleen van Uchelen-Schipper, Jacqueline Stolmeijer-Arends en Marceline Loudon schreven het hoofdstuk over governance in de cultuursector met aandacht voor de financiering, rechtsvorm en besturingsmodel.

> Met ingang van 2023 #4 vormen Jacqueline Stolmeijer-Arends en Marceline Loudon de hoofdredactie van Tijdschrift Goed Bestuur & Toezicht. Het thema van deze editie is Moraliteit en Besluitvorming. Wanneer spreken we van morele dilemma’s en hoe beïnvloedt het huidige tijdsgewricht het moreel handelen van bestuurders en toezichthouders? Aandacht voor de theorie en de praktijk, interne besluitvorming en de externe werkelijkheid, en een individueel perspectief vanuit de boardroom.

> “Meer publieke tegenmacht zou niet verkeerd zijn in de culturele sector”. Dit advies geven Meike Bokhorst en Sjors Overman mee in de publicatie Bestuurlijk verval in de semipublieke sector waaronder ook cultuur (november 2021). In Tuinkamersessie #10 bespraken we ‘De houdbaarheid van de cultureel directeur-bestuurder, #HoeDan?’, als expertbijeenkomst met de auteurs/onderzoekers. Bestellen bij Uitgeverij Boom; download publicatie en interview Meike Bokhorst via deze link.

Leestips

In het artikel De kracht van het bestuur-model in Tijdschrift Goed Bestuur & Toezicht, 4-2020 (50-56) analyseert Jacqueline Stolmeijer-Arends of de opvatting ‘Het raad-van-toezicht-model is toch het beste? een terechte opvatting is.

Governance in cultuur in tijden van corona, #HoeDan? Op verzoek van de Boekmanstichting schreven Jacqueline Stolmeijer-Arends en Marceline Loudon een artikel voor Boekman Extra 2020 over onafhankelijkheid in tijden van crises.

Voor het Tijdschrift Goed Bestuur & Toezicht 2019-I schreven Marceline Loudon en Jacqueline Stolmeijer-Arends het artikel ‘Spotlight op de Governance Code Cultuur 2019’.

Tijdlijn

juni 2024                    Podcast De Samenvatting. In gesprek met Jacqueline Stolmeijer en Marceline Loudon.

juni 2024                 Tijdschrift Goed Bestuur & Toezicht 2024 #2                Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

maart 2024                Tijdschrift Goed Bestuur & Toezicht 2024 #1                Een nieuwe bestuurscultuur

december 2023            Tijdschrift Goed Bestuur & Toezicht 2023 #4        Moraliteit en besluitvorming

1 december 2023            NVTC Congres 2023 Toekomstgericht toezichthouden in tijden van transitie

16 november 2023                5 jaar Platform Governance in Cultuur

21 september 2023 Presentatie Handboek Semipubliek Ondernemingsrecht, Arnhem

“De GCC 2019 wijst op het vooropstellen van de maatschappelijke doelstelling van de culturele instelling. Het is mooi om te zien dat het Platform Governance in Cultuur inmiddels fungeert als klankbord om governancevraagstukken te bespreken”.

Marry de Gaay Fortman in de Goed Bestuur Jaarlezing 2019. Lees de jaarlezing hier.