Gesprek. Advies. Onderzoek.  

Platform Governance in Cultuur heeft als doel het stimuleren van de dialoog over Governance in de culturele sector. Door middel van on- en offline Tuinkamersessies, waarbij een thema centraal staat, biedt Platform Governance in Cultuur ruimte voor uitwisseling en verdieping om het inzicht in governance binnen de culturele sector te vergroten. Ook biedt Platform Governance in Cultuur de mogelijkheid van gespreksbegeleiding voor directies, besturen en/of raden van​ toezicht. Het Platform biedt tevens de mogelijkheid tot klankbord-advies: casuïstiek besproken in de context van de Governance Code Cultuur en belicht vanuit verschillende perspectieven). Met onderzoek op het gebied van governance in de culturele sector draagt Platform Governance in Cultuur bij aan specifieke kennis ten aanzien van Governance in de culturele sector. 

Wil je deelnemen aan of een thema inbrengen voor een Tuinkamersessie, wil je een sessie organiseren met directie, bestuur en/of raad van toezicht en een presentatie en gespreksbegeleiding vanuit Platform Governance in Cultuur, heb je een Klankbord-vraag of wil je vrijblijvend horen wat wij kunnen doen? Leuk, we horen je graag!

Actueel

Sinds de start van Platform Governance in Cultuur in 2018 bieden wij naast Tuinkamersessies en klankbord-advies, tevens de mogelijkheid van een presentatie en gespreksbegeleiding voor directies, besturen en/of raden van​ toezicht van culturele instellingen over de toepassing van de Governance Code Cultuur 2019 binnen culturele instellingen. Vragen als ‘Waar staan we nu’, ‘Wat zijn onze verantwoordelijkheden en rollen’, ‘Wat zijn onze toekomstplannen en hoe geven wij daar als directie, bestuur en/of raad van toezicht invulling aan’ zijn vragen die in ieder geval één keer per jaar met de betrokken verantwoordelijken besproken moeten worden. In een sessie van 1,5 á 2 uur gaan wij hierover met u in gesprek, waarbij wij tevens een toelichting geven op de toepassing van de GCC 2019 en casuïstiek inbrengen.

Tuinkamersessies zijn (voorlopig) online! Sinds mei 2020 hebben we vijf Tuinkamersessies Digital gehouden met als overkoepelend thema Governance in tijden van Covid-19, #HoeDan? Lees de verslagen.

Leestips

In het artikel De kracht van het bestuur-model in Tijdschrift Goed Bestuur & Toezicht, 4-2020 (50-56) analyseert Jacqueline Stolmeijer-Arends of de opvatting ‘Het raad-van-toezicht-model is toch het beste? een terechte opvatting is. Zie link.

Governance in cultuur in tijden van corona, #HoeDan? Op verzoek van de Boekmanstichting schreven Jacqueline Stolmeijer-Arends en Marceline Loudon een artikel voor Boekman Extra 2020 over onafhankelijkheid in tijden van crises. Zie link.

Voor het Tijdschrift Goed Bestuur & Toezicht 2019-I schreven Marceline Loudon en Jacqueline Stolmeijer-Arends het artikel ‘Spotlight op de Governance Code Cultuur 2019’. Lees het artikel hier.

Geplande tuinkamersessies

Tuinkamersessie #17

18 november 2021 @ 18:00 - 20:30

Agenda 2021

Tuinkamersessie #17  Donderdag 18 november

“De GCC 2019 wijst op het vooropstellen van de maatschappelijke doelstelling van de culturele instelling. Het is mooi om te zien dat het Platform Governance in Cultuur inmiddels fungeert als klankbord om governancevraagstukken te bespreken”.

Marry de Gaay Fortman in de Goed Bestuur Jaarlezing 2019. Lees de jaarlezing hier.