Home

Home2020-05-22T09:22:07+00:00

Platform Governance in Cultuur heeft als doel het stimuleren van de dialoog over Governance in de culturele sector; vanuit die dialoog bouwt Platform Governance in Cultuur moresprudentie op die ondersteunend is bij vraagstukken op het gebied van goed bestuur en toezicht in de cultuursector. Platform Governance in Cultuur biedt met haar activiteiten ruimte voor uitwisseling en verdieping om het inzicht in governance binnen de culturele sector te vergroten.

Platform Governance in Cultuur is er voor en door betrokkenen bij governance; medewerkers, bestuurders en toezichthouders – van kleine tot grote organisaties in de cultuursector. Alle betrokkenen zijn intrinsiek gemotiveerd een bijdrage te leveren aan de professionalisering van de culturele sector. Platform Governance in Cultuur is daar een uiting van.

Wil je deelnemen aan of een thema inbrengen voor een Tuinkamersessie of heb je een Klankbord-vraag? Leuk, we horen je graag!

Actueel

Vanuit het thema Governance in tijden van Covid-19, #HoeDan? organiseren we een aantal online Tuinkamersessies en bespreken we met elkaar wat de huidige tijd aan vragen en ontwikkelingen biedt. Om ervaringen te delen en best practices uit te wisselen. De eerste sessie is volgeboekt.

De Goed Bestuur Jaarlezing 2019, uitgesproken door Marry de Gaay Fortman op 15 mei jl., werden de activiteiten van Platform Governance in Cultuur genoemd: “De GCC 2019 wijst op het vooropstellen van de maatschappelijke doelstelling van de culturele instelling. Het is mooi om te zien dat het Platform Governance in de Cultuur inmiddels fungeert als klankbord om governancevraagstukken te bespreken“. Lees de jaarlezing hier.

In het kader van 1 jaar Platform Governance in Cultuur werden Marceline Loudon en Jacqueline Stolmeijer-Arends door Culturele Vacatures 12 vragen over Governance gesteld. Lees het interview hier

Voor het Tijdschrift Goed Bestuur & Toezicht 2019-I schreven Marceline Loudon en Jacqueline Stolmeijer-Arends het artikel ‘Spotlight op de Governance Code Cultuur 2019’. Lees het artikel hier.

Geplande tuinkamersessies

Tuinkamersessie Digital #1

26 mei 2020 @ 20:30 - 22:00

Agenda 2020

Tuinkamersessie #10 Donderdag 6 februari

Tuinkamersessie Digital #1   Dinsdag 26 mei

Tuinkamersessie Digital #2   Donderdag 11 juni

Tuinkamersessie Digital #3   Donderdag 18 juni

Tuinkamersessie #12  Donderdag 24 september

Tuinkamersessie #13   Dinsdag 24 november