Gesprek. Advies. Onderzoek.  

Platform Governance in Cultuur heeft als doel het stimuleren van de dialoog over Governance in de culturele sector. Door middel van on- en offline Tuinkamersessies, waarbij een thema centraal staat, biedt Platform Governance in Cultuur ruimte voor uitwisseling en verdieping om het inzicht in governance binnen de culturele sector te vergroten. Het Platform biedt tevens de mogelijkheid tot klankbord-advies: casuïstiek besproken in de context van de Governance Code Cultuur en belicht vanuit verschillende perspectieven. Met onderzoek op het gebied van governance in de culturele sector draagt Platform Governance in Cultuur bij aan specifieke kennis ten aanzien van Governance in de culturele sector. 

Wil je deelnemen aan of een thema inbrengen voor een Tuinkamersessie of heb je een Klankbord-vraag? Leuk, we horen je graag!

Actueel

In het artikel De kracht van het bestuur-model in de meest recente uitgave van het Tijdschrift Goed Bestuur & Toezicht, 4-2020 (50-56) analyseert Jacqueline Stolmeijer-Arends of de opvatting ‘Het raad-van-toezicht-model is toch het beste? een terechte opvatting is. Zie link.

Governance in cultuur in tijden van corona, #HoeDan? Op verzoek van de Boekmanstichting schreven Jacqueline Stolmeijer-Arends en Marceline Loudon een artikel voor Boekman Extra 2020 over onafhankelijkheid in tijden van crises. Zie link.

Tuinkamersessies zijn (voorlopig) online! Sinds mei 2020 hebben we vijf Tuinkamersessies Digital gehouden met als overkoepelend thema Governance in tijden van Covid-19, #HoeDan? Lees de verslagen.

Voor het Tijdschrift Goed Bestuur & Toezicht 2019-I schreven Marceline Loudon en Jacqueline Stolmeijer-Arends het artikel ‘Spotlight op de Governance Code Cultuur 2019’. Lees het artikel hier.

Geplande tuinkamersessies

Agenda 2021

Klankbordsessie     Donderdag 1 juli

Tuinkamersessie #16   Dinsdag 14 september

Tuinkamersessie #17   Donderdag 18 november

“De GCC 2019 wijst op het vooropstellen van de maatschappelijke doelstelling van de culturele instelling. Het is mooi om te zien dat het Platform Governance in Cultuur inmiddels fungeert als klankbord om governancevraagstukken te bespreken”.

Marry de Gaay Fortman in de Goed Bestuur Jaarlezing 2019. Lees de jaarlezing hier.