Platform Governance in Cultuur is een initiatief vanuit het Netwerk Secretarissen in de Cultuur en de Stuurgroep Governance in Cultuur. Platform Governance in Cultuur heeft als doel het stimuleren van de dialoog over Governance in de culturele sector; vanuit die dialoog bouwt Platform Governance in Cultuur moresprudentie op die ondersteunend is bij vraagstukken op het gebied van goed bestuur en toezicht in de cultuursector.

Platform Governance in Cultuur is er voor en door betrokkenen bij governance; medewerkers, bestuurders en toezichthouders – van kleine tot grote organisaties in de cultuursector. Alle betrokkenen zijn intrinsiek gemotiveerd een bijdrage te leveren aan de professionalisering van de culturele sector. Platform Governance in Cultuur is daar een uiting van.

Platform Governance in Cultuur biedt met haar activiteiten ruimte voor uitwisseling en verdieping om het inzicht in governance binnen de culturele sector te vergroten; de dialoog vindt minimaal 4 keer per jaar plaats in Tuinkamersessies waarbij een thema centraal staat en de output wordt gedeeld op deze website. Tevens functioneert Platform Governance in Cultuur als klankbord, vragen uit de sector kunnen voorgelegd worden aan de Platform-leden (en experts uit het Platform-netwerk). Ook biedt Platform Governance in Cultuur de mogelijkheid van Tuinkamersessies op locatie. Neem voor meer informatie contact op.

Lees meer over de totstandkoming van het Platform Governance in Cultuur in het interview met Marceline Loudon en Jacqueline Stolmeijer-Arends door website Culturele Vacatures (12 vragen over Governance 2019)

Tafelgenoten bij de Tuinkamersessies (werkzaam bij):

Van Gogh Museum / Prins Bernhard Cultuurfonds / Kennedy van der Laan / Stedelijk Museum Amsterdam / Het Nieuwe Instituut / Instituut voor Beeld & Geluid / Het Scheepvaartmuseum / Rijksmuseum / Joods Cultureel Kwartier / BAK – basis voor actuele kunst / Fonds Podiumkunsten / Houthoff / Universiteit van Amsterdam / TivoliVredenburg / Berenschot / De Secretarisvogel / VandenEnde Foundation / RIALTO / Dutch Design Foundation / Stichting Nowhere / Remise – werkplaats voor culturele organisaties / Amsterdams Fonds voor de Kunst / Museum Zaken / Cultuur+Ondernemen / Nederlandse Bachvereniging / Pynarello / Metropole Orkest / Capella Amsterdam / VSCD / Theatergroep Kwatta / Noorderkerkconcerten / Urban Myth / Values of Culture and Creativity / Stip Theaterproducties / Ragazze Quartet / Zeister Muziekdagen / Hermitage / BIM Huis / NVTC / Museum Register / Bijlmer Parktheater / NDSM / Drents Museum / LKCA / Kunsten ’92 / CreativeCultureConsultancy / Melkweg Amsterdam / Culture Academy / Raad voor Cultuur

Platform Governance in Cultuur wordt in locatie en catering ondersteund door het Prins Bernhard Cultuurfonds.