Reeds uitgevoerde klankbord-vraagstukken 

  1. De governance tussen een culturele stichting en een commerciële BV
  2. De reikwijdte van Principe 3, 7 en 8 van de Governance Code Cultuur 2019: samenwerking tussen twee stichtingen
  3. De reikwijdte van Principe 3 van de Governance Code Cultuur 2019 in een bezwaar-procedure
  4. Bruikbaarheid instrumenten voor het bestuur-model bij stichtingen