Laden Evenementen

Rol van het bestuur bij de duurzame realisatie van de maatschappelijke doelstelling, #HoeDan?

Deze Tuinkamersessie is uitsluitend bedoeld voor directeuren/zakelijk leiders en bestuursleden van kleine culturele instellingen.

De Tuinkamersessie zal worden ingeleid door Jacqueline Stolmeijer-Arends, initiator van Platform Governance in Cultuur. Zij is momenteel bezig met een onderzoek naar de rol van governance binnen kleine en middel-kleine podiumkunst instellingen.

Principe 1 van de Governance Code Cultuur 2019 geeft aan dat ‘De organisatie haar maatschappelijke doelstelling realiseert door culturele waarde te creëren, over te dragen en/of te bewaren.’ In de bijbehorende Aanbeveling 2 geeft de code aan dat ‘De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling op een duurzame en bedrijfsmatig verantwoorde wijze en waarborgt de artistieke integriteit’.

Bij een culturele instelling die werkt volgens het bestuur-model, liggen alle verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij het bestuur. Is er een directie of zakelijke leiding aangesteld, dan kan de uitvoering aan hen worden gedelegeerd. Ook dan is en blijft het bestuur verantwoordelijk.

In Tuinkamersessie #9 gaan we nader in op de vraag wat de rol van het bestuur is bij de duurzame realisatie van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie.

Als er dilemma’s of onderwerpen zijn, die je graag al van tevoren wilt inbrengen om te bespreken tijdens de sessie, horen wij dat graag.