Laden Evenementen

Tijdens Tuinkamersessie #10 staan de symptomen van bestuurlijk verval bij culturele instellingen centraal, met als titel De houdbaarheid van de culturele directeur-bestuurder, #HoeDan?

In deze eerste Tuinkamersessie van 2020 gaan we in gesprek over het signaleren en tegengaan van het verval van de directeur-bestuurder: Hoe staat het met zijn of haar houdbaarheid? Is tegenmacht georganiseerd in de Governance Code Cultuur? En wat zijn de verschillende type risico’s op bestuurlijk verval bij grote en kleine culturele instellingen?

Als sprekers hebben wij Meike Bokhorst en Sjors Overman uitgenodigd. Zij zijn bezig met een onderzoek bij de Universiteit Utrecht naar “Symptomen van bestuurlijk verval bij semipublieke bestuurders” (specifiek binnen het onderwijs, de zorg, woningbouw en de cultuursector).

Bij bestuurlijk verval gaat het om geschikte directeuren-bestuurders die door een teveel aan vermeend succes uit de bocht kunnen vliegen of die niet langer aan de veranderende eisen vanuit de omgeving kunnen of willen voldoen. Of bestuurlijk overmoed of onvermogen de organisatie schaadt, hangt mede af van het vermogen van de organisatie om dat tijdig te signaleren en tegen te gaan. Wat moet je als Raad van Toezicht doen om de checks and balances mee te kunnen laten groeien met de levensloop van de bestuurders? Waarmee kunnen organisaties hun weerbaarheid vergroten, ‘herfstsymptomen’ opsporen en misstanden voorkomen?

Meike Bokhorst is onderzoeker bij de WRR en de Universiteit Utrecht. Sjors Overman is onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en managing director van het Netherlands Institute of Governance .