Een korte handreiking met het oog op verantwoorden voor 2018 en 2019 volgens de Governance Code Cultuur.

Verantwoording GCC 2018 en 2019