“Als medewerker vraag ik mij soms af wat ik wel en niet kan vragen aan de raad van toezicht”

Tafelgenoot Tuinkamersessie op Locatie

 

 

Uit Tuinkamersessie op Locatie: Congres Podia | Festivals | Evenementen 

Op woensdag 2 oktober was Platform Governance in Cultuur uitgenodigd door de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festival een deelsessie over Governance in de culturele sector tijdens het Congres Podia | Festivals | Evenementen te faciliteren onder het motto: Liever een bestuur of raad van toezicht-model.

In een Tuinkamersessie op Locatie gingen Marceline Loudon en Jacqueline Stolmeijer-Arends in gesprek met de deelnemers, werkzaam bij verschillende culturele instellingen op het niveau van toezichthouder, directeur(-bestuurder), medewerker, OR- of MT-lid, werkzaam bij de gemeente en dus ervaring als ‘externe stakeholder’, en werkzaam als adviseur binnen de culturele sector. Een gevarieerde tafel dus!

Governance Code Cultuur 2019

Aan de hand van een presentatie over de Governance Code Cultuur 2019 en een toelichting op het bestuur-model en raad van toezicht-model werd door de aanwezige Tafelgenoten gesproken over governance binnen de praktijk van een poppodium en festival.

De praktijk

Tijdens het Tafelgesprek werden vraagstukken benoemd als ‘Moeten we niet naar een raad van toezicht-model, Wat is eigenlijk het verschil tussen een bestuur-model en raad van toezicht-model, Welke vragen mag ik eigenlijk stellen aan mijn directeur/bestuur/raad van toezicht? en “Wat is de rol van medewerkers als het gaat om governance”. Op basis van het gesprek zijn onderstaande aanbevelingen geformuleerd.

Aanbevelingen

# Raad van Toezicht of bestuur: laat je zien! Laat medewerkers weten wie je bent, wat de visie is op de organisatie. Wees niet onzichtbaar.

# Kun je als toezichthouder op afstand zijn, en toch nabij? De tafel gaf aan van wel. Hoe je dat doet, organiseer je in gesprek met directeur/bestuur.

# Hoe wordt de medezeggenschap in de organisatie gehoord? Zien OR en RvT elkaar minstens 2 keer per jaar? Welke afspraken worden er gemaakt?

# De Governance Code Cultuur 2019 is een instrument voor goed bestuur; gebruik de code om het gesprek te voeren over hoe je het in je organisatie doet.

# De keuze voor een bestuur- of raad van toezicht-model ligt bij het bestuur. De redenen waarop je die keuze baseert zijn context afhankelijk; kijk naar organisatiegrootte, de aanwezige expertise in een organisatie, de verhouding vrijwilligers/ vaste medewerkers/ freelancers.