Spreker: Vanessa van Baasbank,
bedrijfsjurist/directiesecretaris Stedelijk Museum

Naar aanleiding van de ontwikkelingen bij het Stedelijk, maar ook om in algemene zin het ethisch bewustzijn binnen de organisatie te vergroten geeft Vanessa van Baasbank met een collega interne workshops over governance en ethische kwesties aan medewerkers van het museum. Deelnemers krijgen inzicht in de relevante gedragscodes en bespreken dilemma’s uit de dagelijkse praktijk aan de hand van op kaartjes beschreven situaties waarover de medewerkers met elkaar het gesprek aangaan. De workshops zijn voor alle medewerkers en leidinggevenden. Er is bewust voor gekozen om medewerkers van verschillende disciplines en afdelingen bij elkaar in de workshop te zetten. Bij de uitvoering van de workshops blijkt hoe belangrijk de uitwisseling van medewerkers met elkaar is. Deelnemers voelen zich meer betrokken en krijgen meer gevoel voor hetgeen zich afspeelt in en rondom het museum en de culturele wereld; ook worden zij zich bewust van hun rol. Het bespreken van dilemma’s leidt tot discussies maar versterkt de organisatie ook omdat de gebruikte argumenten duidelijker worden. Neveneffecten zijn dat dit helpt bij het onderhandelen met derden en het leidt tot het bijstellen van beleid. Ook worden er een interne- en een externe commissie ingesteld die adviseren over de ethische kwesties wanneer er behoefte is aan een extra (externe) toetsing van het ethische vraagstuk. De behandelde kwesties worden bijgehouden. Het adviesproces is in een reglement opgenomen.

Negen aanbevelingen uit de sessie

# Governance gaat over bewustwording van ieders rol en verantwoordelijkheden. Het gaat alle medewerkers in een organisatie aan.

# Zorg daarom voor bewustwording van het spanningsveld waarin de organisatie en de medewerker functioneert.

# Belangrijk dat er een voorvechter in huis is die uitdraagt dat bewustzijn belangrijk is en het gesprek daarover kan faciliteren.

# Creëer een omgeving waarin mensen zelf kunnen nadenken en in veiligheid kunnen reflecteren.

# Ontwikkel criteria voor de dialoog en voer het gesprek over wat er gebeurt.

# Bespreek hoe je je gedraagt in situaties onder druk.

# Bij twijfel over integriteit, kom in actie.

# Ga bij problemen terug naar de basis (fair proces governance; Ludo v.d. Heyden).

# Beschrijf casuïstiek voor toekomst; houdt deze bij en neem op hoe wordt gereageerd. Ontwikkel een eigen databank.

Materiaal: