Spreker: deskundige/gesprekspartner: dr. mr. Marleen van Uchelen
– met aandacht voor de werkgeversrol

Negen aandachtspunten vanuit de tafelgenoten

# Good governance vergt regie.

# Benoeming van directeur-bestuurder is het allerbelangrijkste moment als werkgever.

# Neem je rol als werkgever serieus en maak verslagen van gesprekken met de directeur-bestuurder(s).

# Waar ligt de grens in optreden Raad als werkgever. Behoefte aan meer begeleiding in bescherming Raad van Toezicht in het krachtenveld van alle belanghebbenden.

# Organiseer als Raad van Toezicht een goede zelfevaluatie.

# Stel als Raad van Toezicht je eigen toezichtsverslag voor het Jaarverslag op en vertel welke onderwerpen aan de orde zijn geweest. Transparantie in het veld begint bij jezelf.

# Bepaal wie de stakeholders van de stichting zijn en hoe zij worden betrokken bij het beleid, bijv. via een Raad van Advies. Organiseer als Raad van Toezicht zélf de contactmomenten met in- en externe belanghebbenden.

# Artistieke c.q. culturele profielen hebben meerwaarde voor het gesprek binnen de Raad van Toezicht. Zorg voor goede waarborgen, zoals een kortere benoemingstermijn als benoeming tot uitsluiting van andere betrokkenheid leidt.

# Doel van de stichting is altijd leidend. Houdt dit bij besluitvorming voor ogen. Mogelijkheid tot wijziging doel is vermeld in de statuten.