Kick-off sessie

Tijdens ons rondje “wat verstaan we onder good governance” kwamen verschillende gedachten voorbij. Het gebruik van je morele kompas (of ‘ethisch kompas’) bleek een rode draad. Een goede vraag is om je te realiseren of good governance binnen of buiten jouw circle of influence ligt. Het gaat om mensenwerk; dat kun je niet in regels vatten. Het gaat ook steeds om maatwerk. De keuze voor een besturingsmodel moet passen bij jouw organisatie en niet aansluiten bij wat de grote instellingen doen. Het MKB van de cultuursector komt onvoldoende aan bod als het om governance vraagstukken gaat, zoals de uitleg van principes. Bovendien lijkt de tussenlaag van medewerkers te worden buitengesloten voor good governance, terwijl juist zij een bijdrage kunnen leveren. Zij vormen een belangrijke – en vaak buitengesloten – groep stakeholders. Het zou ook kunnen dat een geheel nieuwe en andere benadering nodig is voor de inrichting van organisaties (een onderwerp dat niet alleen voor de culturele sector geldt; is een stichting met bestuur of RvT nog wel de meest passende vorm).