Laden Evenementen

Vanuit het overkoepelende thema Governance in cultuur in tijden van Covid-19 organiseert Platform Governance in Cultuur op donderdag 24 september 20.30-22.00 de digitale Tuinkamersessie #12: Diversiteit en Inclusie in tijden van Covid-19, #HoeDan?

De maatschappelijke omgeving van de organisatie is divers, evenals de kring van extern belanghebbenden. Bestuurders en toezichthouders zijn zich hiervan bewust en gaan bij het realiseren van de maatschappelijke doelstelling zorgvuldig en op evenwichtige wijze om met de verschillende belangen  

(Principe 1, aanbeveling 4 van de Governance Code Cultuur 2019). 

Black Lives Matter, Cancel-cultuur, de Zwarte-Piet-discussie, de opbouw van het personeelsbestand bij culturele instellingen, toetsing van het beleid van culturele instellingen in het kader van de Code Diversiteit en Inclusie; we kunnen er niet meer om heen dat de maatschappelijke omgeving van culturele instellingen aan grote uitdagingen onderhevig is en instellingen zich hiertoe moeten verhouden.

Uitdagingen waardoor veel van organisaties, van medewerkers tot toezichthouders, wordt gevraagd en waarin – net als ten aanzien van de corona-crisis – verschillende stadia worden doorlopen: realisatie – educatie – implementatie. De ene instelling is hier meer toe uitgerust dan de andere, maar voor elke organisatie geldt: Hoe ga je als instelling zorgvuldig en op evenwichtige wijze om met verschillende in- en externe belangen, met andere woorden, hoe beken je kleur binnen de context van de maatschappelijke doelstelling van de eigen organisatie? 

4 september jl. schreef Tafelgenoot Bertien Minco een interessant stuk over Inclusiviteit en de verdeling van schaarse middelen. Het artikel eindigt met de vraag: Wat zien jullie gebeuren in het land op het gebied van een meer diverse culturele sector?’ Welke (positieve en negatieve) veranderingen signaleren jullie en waardoor zijn die tot stand gekomen? Wat is de beste weg voor het kunst en cultuurlandschap om verandering tot stand te brengen?

Vanuit bovenstaande context en vragen gaan wij donderdag 24 september a.s. met elkaar het gesprek aan, waarbij projectleider van de Code Diversiteit en Inclusie Joan Tol de inleiding verzorgt en nader in gaat op de Code Diversiteit en Inclusie, het belang van bewustzijn en de implementatie van de code met een maatwerk-aanpak en praktijkvoorbeelden met ons deelt.