Volgens de Hoge Raad kan dit een belanghebbende zijn (12-10-2018). Het gaat om de mate van betrokkenheid. Nadere uitleg en toepassing zal moeten blijken in de toekomst. Interessant voor casus in de cultuursector waar betrokkenen zich soms machteloos voelen: wie houdt toezicht op het bestuur en/of raad van toezicht en wat kunnen we doen bij misstanden.

> Link naar artikel