Casus gaat over de aansprakelijkheid van bestuur en toezicht inzake de uit de hand gelopen kosten van een nieuwbouwproject in Leiden. Volgens de rechtbank kan aan de bestuurders en toezichthouders geen ernstig verwijt worden gemaakt. Reactie op uitspraak door Marleen van Uchelen in rechtspraak.nl: Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders in publieke sector. Geen sprake van ernstig verwijt in verband met besluit tot nieuwbouw. Bouwproject past in toen bestaande tijdsgeest en dient belangen van ROC Leiden. Statutaire doel is niet overschreden. Bestuurders hebben hun taak niet onbehoorlijk vervuld. Jegens toezichthouders zijn geen andere specifieke verwijten gemaakt, zodat ook vordering ex art. 6:162 BW wordt afgewezen. Ten overvloede geeft rechtbank uiting aan haar verbazing over dagvaarden van toezichthouders gelet op oordeel van Commissie-Meurs over hun rol.