Uitspraak over de positie van een medebestuurder in geval van een tweehoofdig bestuur. Commentaar van Marleen van Uchelen bij een uitspraak over het ontslag van de bestuurder van woningstichting Rochdale, niet Mollenkamp (de “Maserati-man”) maar zijn medebestuurder die ook al heel lang aan (voorgangers van) Rochdale verbonden was.  Je zou als medebestuurders juist kritisch over en weer moeten zijn naar elkaar maar je kunt elkaar ook in negatieve zin meetrekken.

Bij culturele instellingen zie je ook vaak een tweehoofdig bestuur. Een tweehoofdig bestuur kan ongelukkig zijn, zeker als een van de twee – zoals in dit geval – steeds de ander kan overrulen. Overigens wordt dat straks, als het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen wet wordt, volgens Marleen terecht verboden om in statuten vast te leggen dat een van de twee een doorslaggevende stem heeft.