Bij een ‘principle based’ code moet je als raad van toezicht zelf invulling aan de globale principes geven. Dat biedt ruimte voor maatwerk maar vraagt ook actie van de RvT. In de praktijk blijkt dat moeilijk te zijn. Lees meer in een onderzoek in de zorgsector naar de invulling van ‘belangenverstrengeling’.

> Link naar artikel