De cultuursector werkt met een eigen governance code. Deze code richt zich op de grote culturele organisaties met een directeur-bestuurder en een raad van toezicht. De vraag is hoe de nieuwe Governance Code Cultuur 2019 als instrument bruikbaar is om ook de kleinere instellingen met een bestuurmodel te laten professionaliseren.
Voor het Tijdschrift Goed Bestuur & Toezicht 2019-I schreven Marceline Loudon en Jacqueline Stolmeijer-Arends het artikel
‘Spotlight op de Governance Code Cultuur 2019’.