In Boekman Extra licht Hannah van der Plaat het belang van meer duidelijkheid bij sponsoring in cultuur toe. Met bijdragen vanuit Platform Governance in Cultuur over governance in cultuur in tijden van corona en Cultuur+Ondernemen over het spanningsveld tussen culturele organisatie en financier.