Het duivelse dilemma van onafhankelijkheid versus betrokkenheid voor de raad van toezicht… Helpt een principle based code of is de gegeven ruimte te vrijblijvend? Onderzoeksrapport over naleving Governancecode voor de zorg geeft aan dat invulling open waarden als lastig wordt ervaren. Verwezen wordt naar begeleidende tools uit toolkit van Governance Code Cultuur 2014 als bruikbaar voorbeeld. Rapport via de link in bijgaand artikel.

> Link naar artikel