De kracht van het bestuur-model

‘Het raad-van-toezicht-model is toch het beste?’ Het is een veelgehoorde vraag wanneer het besturingsmodel van een culturele instelling wordt besproken. Het bestuur-model en het raad-van-toezicht-model zijn de twee gebruikte modellen als een culturele instelling de stichtingsvorm hanteert. Met de introductie van de Governance Code Cultuur 2019, waarin het raad-van-toezicht-model als uitgangspunt voor de acht principes met bijbehorende aanbevelingen wordt genomen, wordt de in de sector heersende gedachte dat elke culturele instelling het besturingsmodel moet wijzigen naar een raad-van-toezicht-model nog meer bestendigd. Of dit een terechte opvatting is, analyseert Jacqueline Stolmeijer-Arends in Goed Bestuur & Toezicht, 4-2020 (50-56).

Er zijn wezenlijke verschillen tussen de twee modellen die momenteel worden toegepast. En juist bij organisaties in ontwikkeling heeft het bestuur-model een voorkeur. Want afhankelijk van de fase waarin een organisatie zich bevindt, wordt van het bestuur een andere rol gevraagd.